Tontinluovutuskilpailu

Porvoon Kaupungin järjestämän Purolan alueen tontinluovutuskilpailun voitti Tuomex Oy:n yhdessä Maisema-arkkitehtitoimisto Aistimaan kanssa alueelle tehdyn suunnitelman pohjalta laatima kilpailuehdotus.

Lainaus asiaa koskevasta tiedotteesta:

vaakunasv-410x250.png

"Arvosteluryhmä, johon kuului edustajat Porvoon kaupunkisuunnittelusta ja maapolitiikkayksiköstä, arvioi kilpailuehdotuksen huolella laadituksi ja viimeistellyksi. Ratkaisuja oli mietitty yksityiskohtaisesti ja alueesta muodostuu järkevä kokonaisuus, joka toteuttaa hyvin asemakaavan tavoitteita."

Porvoon kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.10.2018 alueen vuokraamisen Tuomex Oy:lle, vuokra-aika on 30 v.